Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
fundusze europejskie
RPO
PROW 2014-2020
przerwa
ŚRODKI KRAJOWE
WFOŚ
MIN. SPORTU
przerwa
FUNDUSZE2
poiś_NOWY
przerwa
przerwa
Newsletter
- dopisz
- wypisz
AKTUALNOŚCI
 tfshsfh
2016-09-02
Wniosek na budowę kanalizacji sanitarnej został złożony

Pod koniec lipca br. Gmina Chybie złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie" w konkursie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Priorytet II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach).
Inwestycja obejmie budowę kanalizacji sanitarnej na pozostałym obszarze aglomeracji a także rozbudowę oczyszczalni ścieków w Mnichu.
Koszt całości inwestycji wynosi 59 815 010,61 zł.
 
2016-09-02
Pora na e-urząd

Gmina Chybie otrzymała dofinansowanie na wdrożenie nowoczesnego systemu obsługi klientów. System e-urząd pozwoli mieszkańcom gminy przede wszystkim na zdalne załatwianie spraw. Wszystko dzięki portalowi interesanta z elektroniczną skrzynką podawczą, formularzami elektronicznymi i podsystemem płatności elektronicznych, które będą dostępne pod adresem urzędu. Dzięki wdrożonym rozwiązaniom mieszkańcy będą mieli także dostęp do informacji o swoich zobowiązaniach podatkowych i opłatach.
Administracja samorządowa musi być nowoczesna a wprowadzony system to przede wszystkim dobra oferta dla mieszkańców. Uzyskanie informacji, złożenie wniosku, załatwienie i monitorowanie sprawy odbywać się będzie zdalnie, wygodnie, bezpiecznie i terminowo.
Projekt współfinansowany będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Wartość projektu: 698 649,84 zł.
 
2016-09-02
Środki na przebudowę dróg

Gmina Chybie pozyskała blisko 800 tys. zł dofinansowania na modernizację gminnej infrastruktury drogowej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W lipcu br. Wójt Gminy Chybie – Janusz Żydek podpisał umowy o dofinansowanie z Zarządem Województwa Śląskiego na przebudowę dróg gminnych.

Do modernizacji zgłoszone zostały: ul. Kręta w Mnichu oraz ul. Okrężna w Chybiu. Pierwsza inwestycja zakłada wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z wymianą nawierzchni i jej realizacja rozpocznie się jeszcze w bieżącym roku. Natomiast w przypadku drugiej inwestycji zaprojektowano poszerzenie pasa jezdni, wykonanie pobocza oraz wymianę nawierzchni. Przebudowa ul. Okrężnej zaplanowana jest na 2017r.

Łączna kwota przedsięwzięć to ponad 1,2 mln zł.
 
2016-09-02
Środki na przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody aleja dębowa przyznane

Aleja Dębowa w Chybiu jako zabytkowy starodrzew przydrożny stanowi najcenniejszy pomnik przyrody ożywionej w województwie śląskim. W minionych latach drzewostan poddawany był kilkukrotnie zabiegom pielęgnacyjno-konserwacyjnym. W 2015r. Gmina po raz pierwszy wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o dofinansowanie zadania. Decyzją Funduszu Gmina otrzymała dotację na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych 78 szt. dębów dla których obecnie posiadamy odpowiednie opinie dendrologiczne.

Aleja Dębowa jest pomnikiem przyrody ożywionej (nr 489 ustanowionym na podstawie Rozporządzenia Nr 3/95 Wojewody Bielskiego z dnia 25 lutego 1995 r. Dz. U. Woj. Bielskiego z 1995 r. Nr 4/95, poz. 71). Obecnie liczy 174 dęby błotne i szypułkowe zasadzone w połowie XIX w. Aleja ma formę obustronnego nasadzenia przydrożnego towarzyszącego dwóm przebiegającym przez Chybie drogom: ul. Bielskiej oraz ul. Cieszyńskiej. Drzewa rosną bezpośrednio przy drogach powiatowych o dużym natężeniu ruchu samochodowego i bez odpowiedniej pielęgnacji mogą stać się zagrożeniem dla bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym.

Zabiegi pielęgnacyjne będą miały na celu korekcję i prześwietlenie części koron drzew, co wpłynie na poprawę statyki drzew oraz zwiększy walory estetyczne i krajobrazowe starodrzewia.

 
2016-09-01
Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację wraz z wymianą źródła ciepła Szkoły Podstawowej nr 1 w Chybiu
 
 

Urząd Gminy w Chybiu, ul. Bielska 78, 43-520 Chybie
tel.: +48.338561096, email: sekretariat@chybie.pl, http://www.chybie.pl
NIP: 548-15-81-555
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - FSI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x